Στη βιολογία και την οικολογία, με τον όρο εξαφάνιση εννοείται το τέλος ενός οργανισμού, ακόμη και ενός είδους. Ως στιγμή της εξαφάνισης ορίζεται ο θάνατος και του τελευταίου ατόμου του είδους, αν και είναι ιδιαίτερα πιθανό να έχει χαθεί η ικανότητα αναπαραγωγής πολύ πριν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο καθορισμός στην πραγματικότητα είναι δύσκολος εξαιτίας της βιοποικιλότητας και συνήθως η συγκεκριμένη χρόνος προσδιορίζεται ανάστροφα στο απολιθωματικό αρχείο. Δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες είδος που θεωρείτο εξαφανισμένο, παρατηρήθηκε στο απολιθωματικό αρχείο μετά από περίοδο μακράς απουσίας.