Αζάπης ή ασσάπης (από τα αραβικά azab, «ανύπαντρος, εργένης») ήταν μια κοινή ονομασία για διάφορα είδη επικουρικών στρατευμάτων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τις απαρχές της ως την δημιουργία στρατού πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα τον 19ο αιώνα. Συνήθως υπηρετούσαν ως φρουρές οχυρών ή ως ελαφρύ πεζικό, λάμβαναν δε τακτικό μισθό, αλλά σε αντίθεση με τους Γενίτσαρους δεν ήταν τακτικό στράτευμα, αλλά στρατολογούνταν για συγκεκριμένη εκστρατεία.