Το εύδρομο Αθήναι ήταν επίτακτο πλοίο του Ελληνικού Βασιλικού Ναυτικού. Εντάχθηκε στον Στόλο το 1912. Αρχικά ήταν Υπερωκεάνιο της Εθνικής Ατμοπλοΐας Ελλάδος στη γραμμή Πειραιάς–Πάτρα–Νέα Υόρκη. Χρησιμοποιήθηκε κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Μετά τους πολέμους, δόθηκε πίσω στους ιδιοκτήτες του. Καταστράφηκε από πυρκαγιά στο Βόρειο Ατλαντικό στις 19 Σεπτεμβρίου 1915.

Το Αθήναι ΙΙ (Εύδρομο)