Αθροιστές (ηλεκτρονικά κυκλώματα)

Ο αθροιστής είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα με εισόδους δύο ή περισσότερα σήματα και έξοδο το άθροισμά τους. Υπάρχουν αναλογικοί αθροιστές (ή, αλλιώς, μίκτες) και ψηφιακοί αθροιστές. Οι πρώτοι βασίζονται στους τελεστικούς ενισχυτές και οι δεύτεροι σε ψηφιακά λογικά κυκλώματα.

Δύο βασικά ψηφιακά κυκλώματα αθροιστών, τα οποία έχουν εφαρμογή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είναι ο ημιαθροιστής και ο πλήρης αθροιστής.

Ψηφιακοί αθροιστές

Επεξεργασία

Ημιαθροιστής

Επεξεργασία
 
Κύκλωμα ημιαθροιστή

Ο ημιαθροιστής είναι ένα βασικό συνδυαστικό κύκλωμα που εκτελεί την πρόσθεση δυο δυαδικών αριθμών.

Πρόκειται για ένα κύκλωμα άθροισης με δύο εισόδους, A και B και δύο εξόδους, συγκεκριμένα ενός κρατουμένου C (carry) και του αθροίσματος S (sum).

Ο πίνακας αληθείας τού ημιαθροιστή έχει ως εξής:

       
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 0

Πλήρης Αθροιστής

Επεξεργασία
 
Κύκλωμα πλήρη αθροιστή

Ο πλήρης αθροιστής είναι το συνδυαστικό κύκλωμα που εκτελεί την πρόσθεση τριών δυαδικών αριθμών και, συγκεκριμένα, δύο σημαντικών και ενός κρατουμένου. Το κρατούμενο ενδέχεται να έχει παραχθεί από προηγούμενη άθροιση.

Έχει τρεις εισόδους A, B, Ci, που αποτελούν τους δυο προσθετέους και το προηγούμενο κρατούμενο. Οι δυο έξοδοι S, Co συμβολίζουν το άθροισμα και το νέο κρατούμενο.

Ο πίνακας αληθείας του πλήρη αθροιστή έχει ως εξής:

Input Output
         
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 1 0 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 0 1 1 0
1 1 0 1 0
1 1 1 1 1

Αναλογικός αθροιστής

Επεξεργασία
 
Αναλογικός αθροιστής

Ο αναλογικός αθροιστής είναι ένα κύκλωμα τελεστικού ενισχυτή με περισσότερες από μία εισόδους.

Σήμερα, η κυριότερη εφαρμογή ενός αναλογικού αθροιστή είναι η μίξη αναλογικών σημάτων, π.χ. από διαφορετικές ηχητικές πηγές.