Αισχρηίς

πρόσωπο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας


Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία η Αισχρηίς ήταν μία από τις 50 κόρες του Θεσπίου, τις λεγόμενες Θεσπιάδες, τις οποίες παντρεύτηκε εκ περιτροπής ο Ηρακλής, χωρίς να το γνωρίζει. Από τους πάνω από 50 γιους που απέκτησε από αυτές, ο Λευκώνης ήταν γιος της Αισχρηίδας.

Αισχρηίς
Οικογένεια
ΣύντροφοςΗρακλής
ΓονείςΘέσπιος

Είναι έκδηλη η σκοπιμότητα του μύθου αυτού σχετικά τη γενεαλογία των Ηρακλειδών και ειδικότερα ως προς την προσπάθεια ευρύτερης αναγνώρισης του τόπου καταγωγής των. Χαρακτηριστικότερο του μύθου αυτού είναι ότι από τις Θεσπιάδες ο Ηρακλής απέκτησε μόνο γιους.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια", τομ.Β΄, σελ.870