Ακαδημαϊσμός

καλλιτεχνικό ρεύμα

Ακαδημαϊκή τέχνη, ή Ακαδημαϊσμός, είναι ένα είδος ζωγραφικής και γλυπτικής που δημιουργήθηκε από τις τεχνικές των ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών σχολών των καλών τεχνών. Ειδικότερα, μεγάλο ρόλο έπαιξε η γαλλική σχολή Académie des Beaux-Arts, η οποία δίδασκε στο στυλ του Νεοκλασικισμού και Ρομαντισμού. Τα μεγαλύτερα παραδείγματα αυτού του «ρεύματος» αποτελούν, ο Ουιλιάμ-Αντόλφ Μπουγκερώ, ο Τομά Κουτύρ και ο Χανς Μάκαρτ.

École des beaux-arts (Εκόλ ντε Μπωζ-Άρ): Μάθημα ζωγραφικής με μοντέλο
"Η Γέννηση της Αφροδίτης" - Ουιλιάμ-Αντόλφ Μπουγκερώ

Η τάση αυτή, κυρίως στα μέσα του 19ου αιώνα, ονομάστηκε σκωπτικά «L'art pompier» (Η τέχνη του πυροσβέστη) λόγω της απεικόνισης σε μεγάλους πίνακες χαρακτήρων με κράνη παρόμοια με αυτά που φορούσαν τότε οι πυροσβέστες (όπως το αττικό κράνος που χρησιμοποιούσαν σε αρχαιοπρεπείς ή αλληγορικούς πίνακες). Εκπρόσωποί της ήταν ο Ουιλιάμ-Αντόλφ Μπουγκερώ, ο Αλεξάντρ Καμπανέλ, ο Paul-Jacques-Aimé Baudry και ο Alfred Agache.