Στην Αρχαία ελληνική μυθολογία ο Ακτίς ήταν ένας από τους Ηλιάδαι γιος της Νύμφης Ρόδου και του υπέρτατου θεού Ηλίου. Ο Ακτίς και οι αδελφοί του Τρίωψ, Μακαρεύς της Ρόδου και Κάνδαλος ζήλευαν τον αδελφό τους Τέναγη για τις ικανότητες και την εξυπνάδα του. Μετά την δολοφονία δραπέτευσαν από το νησί, ο Ακτίς πήγε στην Αίγυπτο.[1] Ο Διόδωρος Σικελιώτης γράφει ότι ο Ακτίς ίδρυσε την Αιγυπτιακή Ηλιούπολη και έμαθε στους Αιγύπτιους Αστρολογία.[2]

Ακτίς
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΉλιος και Ρόδη

Παραπομπές Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • Diodorus Siculus, The Library of History translated by Charles Henry Oldfather. Twelve volumes. Loeb Classical Library. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press; London: William Heinemann, Ltd. 1989. Vol. 3. Books 4.59–8. Online version at Bill Thayer's Web Site
  • Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica. Vol 1-2. Immanel Bekker. Ludwig Dindorf. Friedrich Vogel. in aedibus B. G. Teubneri. Leipzig. 1888–1890.