Στην ελληνική μυθολογία ο Αλεγήνορας (Αλεγήνωρ) ήταν γιος του Ιτώνου και εγγονός ή αδελφός του Βοιωτού. Ο γιος του Αλεγήνορα, ο Πρόμαχος, έλαβε μέρος στον Τρωικό Πόλεμο υπό τις διαταγές του Πηνέλεω και σκοτώθηκε εκεί.

Αλεγήνορας
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΤέκναΚλονίος
ΓονείςItonus

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969, σελ. 87