Αναφέρεται από τον Πολύαινο εις τα αφιερωμένα στον Μάρκο Αυρήλιο Στρατηγηματικά ή Στρατηγήματά του (Δ 3, 23) για τη κλιμακωτή ατραπό που λέγεται ότι λαξεύτηκε το 336 π.Χ. κατά διαταγή του Αλέξανδρου Γ' επί πλαγιάς της Όσσας στα Τέμπη, προκειμένου να υπερκεράσει τους Θεσσαλούς. Σήμερα διακρίνεται μέρος αυτού παρά τη θέση Γκαρίτσα. Ντόπιοι ονόμαζαν παλαιότερα αυτή «..στου Βασιλιά το σεράϊ».