Στη χημεία, αλκαλικές γαίες ονομάζονται τα ακόλουθα έξι χημικά στοιχεία: βηρύλλιο (Be), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), στρόντιο (Sr), βάριο (Ba) και ράδιο (Ra).

Οι αλκαλικές γαίες (βηρύλλιο (Be), μαγνήσιο (Mg), ασβέστιο (Ca), στρόντιο (Sr), βάριο (Ba) και ράδιο (Ra))

Οι αλκαλικές γαίες σχηματίζουν την «Ομάδα ΙΙA» ή «2η Ομάδα» (δεύτερη από αριστερά) χημικών στοιχείων στον Περιοδικό πίνακα. Τα στοιχεία αυτής της ομάδας διατηρούν στην εξωτερική στιβάδα (ή εξωτερικό φλοιό) από δύο ηλεκτρόνια με συνέπεια να καθίστανται λιγότερο δραστικά από τα αλκάλια. Όπως και τα αλκάλια όμως, αντιδρούν με το νερό και σχηματίζουν υδροξείδια. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το υδροξείδιο του ασβεστίου, γνωστό στην οικοδομή ως «ασβέστης». Οι Αλκαλικές γαίες έχουν πάντοτε αριθμό οξείδωσης (Α.Ο.) +2. Με αποτέλεσμα ο αριθμός Z του βηρυλλίου να είναι 4

Δείτε επίσης

Επεξεργασία