Ο όρος αλλοεθνές πλοίο (foreign ship) χαρακτηρίζει κάθε πλοίο που βρίσκεται σε κάποια χωρικά ύδατα και φέρει σημαία άλλη από της Χώρας στα ύδατα της οποίας βρίσκεται.

Στην ελληνική γλώσσα συνηθέστερα χρησιμοποιείται αντίστοιχα ο όρος "πλοίο υπό ξένη σημαία" αφενός, και "ελληνόκτητο πλοίο υπό ξένη σημαία" αφετέρου, ως αντίθετοι του όρου "πλοίο υπό ελληνική σημαία".

Όλοι οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανάγονται στην εθνικότητα πλοίου.