Με τον όρο σημαία πλοίου (flag ship) ονομάζεται η σημαία εθνικότητας (National flag) υπό την οποία φέρεται ένα πλοίο, δηλαδή της Χώρας στο νηολόγιο της οποίας φέρεται εγγεγραμμένο το πλοίο. Η σημαία του πλοίου είναι ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό του, γιατί καθορίζει το δίκαιο από το οποίο διέπεται το πλοίο και το πλήρωμα τόσο κατά το εσωτερικό όσο και κατά το Διεθνές Δίκαιο και τούτο επειδή το πλοίο θεωρείται πλωτό τμήμα του εδάφους της Χώρας που φέρει τη σημαία.

Η Σημαία του πλοίου φέρεται είτε "εν όρμω" είτε "εν πλώ", στο πρυμναίο στιλίδιο, (και πάντα εντός των χωρικών υδάτων). Στα διεθνή ύδατα δεν συνηθίζεται για λόγους περισσότερο οικονομικούς. Σε ξένα χωρικά ύδατα υποχρεούνται τα πλοία να φέρουν, παράλληλα, στον κύριο ιστό την εθνική σημαία της Χώρας, τα ύδατα της οποίας και διαπλέουν. Σε περίπτωση διασταύρωσης πορείας εμπορικού πλοίου με πολεμικό πλοίο (ανεξαρτήτου εθνικότητας) το εμπορικό οφείλει να επιτρέψει προτεραιότητα και να αποδώσει πρώτο τον επιβεβλημένο ναυτικό χαιρετισμό υψώνοντας τη σημαία του στον κύριο ιστό. Σε περίπτωση συνάντησης εμπορικού πλοίου με πολεμικό, δεν τίθεται κανένα θέμα παραχώρησης προτεραιότητας και μόνο για λόγους εθιμοτυπίας εκτελείται χαιρετισμός με υποστολή και έπαρση Σημαίας από το εμπορικό και ανταποδίδεται κατόπιν από το πολεμικό (~~~~).

Σημειώσεις

Επεξεργασία

Εκτός όμως της εθνικής σημαίας στα πλοία συνηθίζεται να επαίρεται και η σημαία της πλοιοκτήτριας εταιρείας (house flag) ή και άλλες σημαίες (διακριτικά) όπως Βασιλέων, Πατριαρχών, Προέδρων Χωρών, ή και ακόμα οι σημαίες του Διεθνή Κώδικα Σημάτων ή άλλων ιδιαίτερης σημασίας, π.χ. Ερυθρού Σταυρού ή Ερυθράς Ημισελήνου κλπ.

Στα πολεμικά πλοία φέρονται επίσης τα διακριτικά ανωτάτων διοικητών ναυάρχων κλπ οι λεγόμενοι "επισείοντες" και μόνο καθ΄ ον χρόνο επιβαίνουν αυτοί.

Σημείωση

Επεξεργασία
  1. Κάθε πλοίο ή σκάφος που έχει εγγραφεί σε ελληνικό νηολόγιο και απέκτησε συνεπώς ελληνική εθνικότητα, και
  2. Κάθε πλοίο ή ναυπήγημα στο οποίο έχει χορηγηθεί από επίσημη ελληνική Αρχή προσωρινό έγγραφο εθνικότητας.
  • Η σημαία του πλοίου λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ΄ όψη στις εσωτερικές νομοθεσίες των Χωρών (περίπτωση προστατευτισμού π.χ. στις εσωτερικές συγκοινωνίες, ρυμουλκήσεις, αλιεία, καταβολή τελών, κλπ.) και όχι μόνο, όταν πρόκειται για εφαρμογή κυβερνητικών μέτρων υπαγομένων και από συμμαχίες π.χ. σε αποκλεισμούς λιμένων κλπ. Πολλές φορές κατά το παρελθόν Έλληνες εφοπλιστές άλλαζαν τη σημαία των πλοίων τους, μετεγγράφοντάς τα σε ξένα νηολόγια προκειμένου ν΄ αντιπαρέλθουν εθνικές δεσμεύσεις, όπως σε περιπτώσεις αποκλεισμών, π.χ. στην Κούβα παλαιότερα, μετέπειτα στο Βιετνάμ, αργότερα στη Λιβύη και νεότερα στο Ιράν, στο Ιράκ κ.ά.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία