Αλυσοειδής γραμμή επαφής

Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης για τα σύγχρονα ηλεκτρικά τραίνα αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύστημα (γνωστό ως αλυσοειδής γραμμή επαφής). Ονομάζεται έτσι γιατί θυμίζει λίγο την αλυσίδα. Αντί για ένα απλό καλώδιο που λόγω του βάρους του δεν θα ήταν επίπεδο αλλά καμπύλο (βέλος κάμψης), προσθέτουμε ένα δεύτερο καλώδιο το φέρον.

Πιλώνες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος σε σύγχρονο σιδηροδρομικό σύστημα

Από το φέροντα αγωγό (Messenger wire) κρέμεται με μια σειρά αναρτήρες(dropper wires), ο αγωγός επαφής (contact wire) με στόχο ο τελευταίος να είναι σχεδόν οριζόντιος. Έτσι μπορούμε ρυθμίζοντας τους αναρτήρες να κρατήσουμε τον αγωγό επαφής στο οριζόντιο επίπεδο, σταθεροποιώντας έτσι μια βασική γεωμετρική παράμετρο στην επαφή παντογράφου, αγωγού επαφής.

ΔείτεΕπεξεργασία