Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της θεωρίας της πληροφορίας και της επιστήμης των υπολογιστών είναι το αλφάβητο.

Ορισμός Επεξεργασία

Αλφάβητο ονομάζεται ένα πεπερασμένο σύνολο από σύμβολα.

Π.χ. το ελληνικό αλφάβητο {α,β, ... , ψ, ω}. Ένα αλφάβητο με ιδιαίτερη σημασία στην επιστήμη των υπολογιστών είναι το δυαδικό αλφάβητο, {0,1}. Ένα αλφάβητο μπορεί να περιλαμβάνει σύμβολα κάθε είδους, παρόλα αυτά για λόγους απλότητας χρησιμοποιούνται συνήθως γράμματα, αριθμοί και ορισμένα ειδικά σύμβολα (π.χ. #, $).


Συμβολισμός Επεξεργασία

Ένα αλφάβητο συμβολίζεται με το ελληνικό κεφαλαίο γράμμα   (σίγμα), ο συμβολισμός αυτός όμως δεν πρέπει να μπερδεύεται με το συμβολισμό του αθροίσματος. Π.χ.

 

όπου Σ συμβολίζει το αλφάβητο αποτελούμενο από δύο σύμβολα, το a και το b.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • H.R. Lewis, C.H. Papadimitriou, Elements of the Theory of Computation, Prentice Hall, 2nd Edition

Βλ. Επίσης Επεξεργασία