Το Αμφίγειο είναι όρος της ναυτικής Γεωγραφίας και σημαίνει την όποια στένωση θαλάσσιου χώρου οποιουδήποτε πλάτους που όμως συνδέει ευρύτερες θαλάσσιες περιοχές. Ειδικότερες μορφές αμφιγείου είναι: