Αμφίπλωρο ή αμφίπρωρο ονομάζεται το πλοίο ή σκάφος που η ναυπηγική μορφή της πλώρης είναι όμοια με της πρύμνης. Τέτοια πλοία στην αρχαιότητα ήταν οι Διήρεις και οι Τριήρεις. Πολύ μεταγενέστερα στην εποχή του ατμού αμφίπλωρα πλοία ήταν τα πρώτα ατμοκίνητα τα τροχήλατα και συγκεκριμένα τα επί το έγκάρσιο φέροντα τους δίδυμους ατμοτροχούς. Έτσι μπορούσαν να κυβερνηθούν το ίδιο καλά και με αντίθετη διεύθυνση χωρίς να χρειάζεται να κάνουν στροφές ιδιαίτερα σε ποταμούς, (ποταμόπλοια) και λίμνες, (λιμνόπλοια).