Για άλλες χρήσεις, δείτε: Αμφιτρίτη (αποσαφήνιση).

Το ατμόπλοιο Αμφιτρίτη αγοράσθηκε από το Γαλλικό Ναυτικό το 1917, κατά την περίοδο της Γαλλικής επέμβασης στην Ελληνική Κυβέρνηση. Χρησιμοποιήθηκε από το τότε Βασιλικό ναυτικό για την πόντιση των φραγμάτων στον Πειραιά, στο δίαυλο Ρίου–Αντιρρίου και στην Κέρκυρα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ διατέθηκε με Γαλλικό πλήρωμα στην διεύθυνση φάρων για την εξυπηρέτηση του φαρικού δικτύου της χώρας.

Αμφιτρίτη V (ατμόπλοιο)
Πληροφορίες
Ένταξη σε υπηρεσία1917
Χρήσηπόντιση φραγμάτων