Η ανάπτυξη συλλογής σε μια βιβλιοθήκη είναι οι διαδικασίες για την οργάνωση και εμπλουτισμό της συλλογής σε διάφορα μέσα, όπως βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικές πηγές, κ.τ.λ.

Οι συλλογές αναπτύσσονται από βιβλιοθηκονόμους και άλλο προσωπικό βιβλιοθήκης με αγορές ή άλλους τρόπους πρόσκτησης υλικού συνεχώς, βάσει των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης. Εκτός από την πρόσκτηση του υλικού, η ανάπτυξη συλλογής περιλαμβάνει επίσης:

  • την καθιέρωση πολιτικής βάσει της οποίας επιλέγεται το υλικό
  • την αντικατάσταση κατεστραμμένου ή χαμένου υλικού
  • την απόσυρση υλικού που κρίνεται ως μη χρήσιμο στη συλλογή
  • τον σχεδιασμό νέων συλλογών
  • τη συλλογική λήψη αποφάσεων μαζί με άλλες βιβλιοθήκες ή στα πλαίσια μίας κοινοπραξίας.


Δείτε επίσης

Επεξεργασία