Ανάφλεξη

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia


Ανάφλεξη ή έναυση είναι η έναρξη της καύσης, δηλαδή της χημικής αντίδρασης που λαβαίνει χώρα κατά την ένωση ενός καυσίμου με κάποιον οξειδωτικό παράγοντα, ο οποίος συνηθέστερα είναι το οξυγόνο.

Για να συμβεί η ανάφλεξη του καυσίμου, απαιτούνται τρεις παράγοντες:

  • καύσιμο,
  • οξειδωτικός παράγων, στην απαραίτητη αναλογία με το καύσιμο,
  • πηγή ανάφλεξης (πηγή εναύσεως), που συνήθως είναι σπινθήρας ή φλόγα ή μια πυρωμένη επιφάνεια.

Η ποσότητα του οξυγόνου (αέρα) που απαιτείται για να συμβεί ανάφλεξη για μια δεδομένη ποσότητα καυσίμου, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ κάποιων ορίων. Τα όρια της απαιτούμενης αναλογίας καυσίμου/αέρα για να συμβεί ανάφλεξη είναι γνωστά σαν όρια αναφλεξιμότητας και διαφέρουν από καύσιμο σε καύσιμο.

Αν η περιεκτικότητα σε καύσιμο ενός μείγματος καυσίμου / αέρα είναι μικρότερη από το κατώτερο όριο αναφλεξιμότητας, τότε το μείγμα δεν αναφλέγεται (ανεπάρκεια καυσίμου) και λέγεται φτωχό σε καύσιμο. Αντίθετα, αν η περιεκτικότητα σε καύσιμο είναι μεγαλύτερη από το ανώτερο όριο αναφλεξιμότητας, τότε το μείγμα δεν αναφλέγεται (ανεπάρκεια αέρα) και λέγεται πλούσιο σε καύσιμο.

Ένα παράδειγμα πλούσιου ή φτωχού σε καύσιμο μείγματος δίνουν οι βενζινοκινητήρες των αυτοκινήτων που λειτουργούν με εξαέρωση της βενζίνης (καρπυρατέρ): Το χειμώνα, σε χαμηλές θερμοκρασίες, η εξαέρωση είναι δυσκολότερη, το μείγμα που φτάνει στους κυλίνδρους είναι φτωχό σε καύσιμο και η ανάφλεξη δυσκολότερη. Στις περιπτώσεις που η εξαέρωση της βενζίνης είναι περισσότερη από το κανονικό (π.χ. υπερβολική χρήση της μίζας στο ξεκίνημα ή υπερθέρμανση του κινητήρα λόγω φορτίου), σχηματίζεται και φτάνει στους κυλίνδρους μίγμα πλούσιο σε καύσιμο, οπότε παρατηρείται συχνά το γνωστό "μπούκωμα" και σβήσιμο ή δυσκολία στο ξεκίνημα της μηχανής.

Τα όρια αναφλεξιμότητας ενός μίγματος καυσίμου αέρα επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες. Μερικοί από αυτούς είναι:

  • Πίεση του μίγματος: Αν η πίεση του μίγματος αυξηθεί, συνήθως τα όρια αναφλεξιμότητας διευρύνονται, ενώ αντίθετα με μείωση της πίεσης τα όρια αναφλεξιμότητας περιορίζονται.
  • Θερμοκρασία του μίγματος: Με την αύξηση της θερμοκρασίας του μίγματος παρατηρείται διεύρυνση των ορίων αναφλεξιμότητας.

Δείτε επίσης Επεξεργασία