Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων

Το αρκτικόλεξο CRC το οποίο αναφέρεται στον αλγόριθμο ανίχνευσης σφαλμάτων Cyclic Redundancy Check κατευθύνει εδώ. Για τον ομώνυμο κωδικό χώρας ΔΟΕ βλ. Κόστα Ρίκα.

Με τον όρο ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων αναφερόμαστε σε ένα σύνολο μεθόδων οι οποίες επιτρέπουν την αποτίμηση της ακεραιότητας κάποιων δεδομένων, τα οποία π.χ. έχουν μεταδοθεί μέσω κάποιου τηλεπικοινωνιακού καναλιού, και προαιρετικά την επιδιόρθωση των δεδομένων αυτών σε περίπτωση που εντοπιστεί βλάβη της ακεραιότητάς τους. Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι και αλγόριθμοι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, συνήθως μαθηματικά θεμελιωμένοι στη θεωρία πληροφοριών, οι οποίοι όπως είναι φανερό βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία