Δεδομένα

συμβολική αναπαράσταση (αριθμητική, αλφαβητική κ.λπ.) μιας οντότητας

Ως δεδομένα (στα αγγλ. data, από τον πληθ. του λατιν. datum) ή πληροφοριακά δεδομένα[1] χαρακτηρίζεται ένα μη αξιολογημένο σύνολο διακριτών στοιχείων, μιας παρατήρησης - αναφοράς[2], μια συλλογή που αποτυπώνει «τιμές» επί αντικειμένων, προσώπων, γεγονότων κλπ.

Τα δεδομένα μπορεί να είναι σημεία πληροφοριών επί επιστημονικών παρατηρήσεων ή συμπεριφοράς και να περιλαμβάνουν λέξεις - έννοιες, αριθμούς, σύμβολα, διαγράμματα, σχέδια, φωτογραφίες, μαγνητοταινίες κλπ. που περιγράφουν ή αντιπροσωπεύουν ποσότητες, έννοιες, ιδέες, αντικείμενα, γεγονότα, καταστάσεις και λειτουργίες. Ενδεχομένως κάποιοι από τους τύπους δεδομένων που παρατίθενται εμπεριέχουν ήδη εμφανείς πληροφορίες, όχι όμως την πληροφορία στο επίπεδο που συνθέτει μια αξιολόγησή τους.

Ειδικότερα στην πληροφορική συναντούμε τα δεδομένα στον πληθυντικό αριθμό, σπανιότερα στον ενικό (δεδομένο). Γενικότερα, δεδομένο ονομάζεται ένα γνωστό ή αποδεκτό στοιχείο το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση ή προϋπόθεση στην επίλυση προβλημάτων[3].

Διάκριση Επεξεργασία

Τα δεδομένα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  1. Δεδομένα παρατήρησης, και
  2. Δεδομένα πληροφορικής.

Τα δεδομένα στην ηλεκτρονική πληροφορική περιγράφουν μόνο μέρος ενός συμβάντος, δεν περιλαμβάνουν καμία ανάλυση, κριτική ή αξιόπιστη βάση για περαιτέρω ενέργεια. Τα δεδομένα δεν αναφέρουν τίποτα για τη σημαντικότητά τους ή τη σχέση τους προς οτιδήποτε. Σε αντίθεση, τα δεδομένα μιας παρατήρησης έχουν ορισμένο νόημα και είναι οργανωμένα για συγκεκριμένο σκοπό τα οποία και υπόκεινται σε ανάλυση και αξιολόγηση.[4]

Με την προσθήκη αξιών στα ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή με διαμόρφωση, οργάνωση, μαθηματική ή στατιστική ανάλυση, διόρθωση λαθών ή συμπίεση παράγεται η ηλεκτρονική πληροφορία[4] [5]. Τη διαδικασία αυτή ονομάζουμε επεξεργασία δεδομένων.

Μία ιδιαίτερη διάκριση δεδομένων είναι τα Στατιστικά δεδομένα που λέγονται τα υποκείμενα σε στατιστική έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Γιάγλης, Γεώργιος (2012). Αρχές Λειτουργίας & Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Αθήνα: Εκδόσεις ΟΠΑ. σελ. 26-27. ISBN 978-960-9443-09-8. 
  2. Θρασ. Μπέλλας "Η Έρευνα στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς" - Αθήνα 1977. τομ.1ος, σελ.31-42
  3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1998
  4. 4,0 4,1 Thomas H. Davenport, Laurence Prusak, Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business Press, 1998, σελ. 2, ISBN 978-0-87584-655-2
  5. Δαμιανάκης, Τζαβάρας, Μαβόγλου, Νταντουρής, Πληροφορική Γυμνασίου, εκδ. ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2000

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία