Η επεξεργασία δεδομένων αφορά τη συλλογή, την ταξινόμηση, την καταχώριση, τη μετα­βολή, την αποθήκευση, την αναζήτηση, και την ανάκτηση δεδομένων με ή χωρίς τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παραγωγή πληροφοριών.