Αναπτυξιακές περιοχές του Νεπάλ

5 Αναπτυξιακές περιοχές του Νεπάλ

Έως την υιοθέτηση ενός νέου συντάγματος το 2015, το Νεπάλ διαιρούταν σε πέντε αναπτυξιακές περιοχές:

Αναπτυξιακές περιοχές του Νεπάλ

Οι πρωτεύουσές τους αντίστοιχα ήταν οι εξής:

Οι περιφέρειες υποδιαιρούνταν σε 14 διοικητικές ζώνες και 75 επαρχίες. Σήμερα, το Νεπάλ αποτελείται από 7 περιφέρειες.