Ανατομή είναι η μελέτη των εξωτερικών και κυρίως εσωτερικών δομών ενός οργανισμού, συνήθως νεκρού, με την πραγματοποίηση τομών και διανοίξεων στους εκάστοτε υπερκείμενους ιστούς, για την προσπέλαση, την αποκάλυψη και τη μελέτη των υποκείμενων ιστών και γενικότερα της εσωτερικής του δομής.

Mondino dei Liuzzi, Anathomia, 1541

Υπάρχουν διάφορες μορφές ανατομής, ανάλογα με το σκοπό, π.χ. εκπαιδευτικές/επιστημονικές ανατομές, ανατομές για ιατροδικαστική έρευνα (η λεγόμενη νεκροψία) ή για τη συλλογή δειγμάτων ιστών, κλπ. Πάντως, ανατομές πραγματοποιούνται περισσότερο για την επιστημονική εξέταση των φυτών και των ζώων.