Ανεξάρτητος (πολιτική)

άτομο το οποίο δεν συμμετέχει άμεσα σε κάποιο πολιτικό κόμμα
(Ανακατεύθυνση από Ανεξάρτητος (πολιτικός))

Με τον όρος Ανεξάρτητος, στην πολιτική, μιλάμε για το άτομο το οποίο δεν συμμετέχει άμεσα σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να χαίρει της κοινοβουλευτικής ή προεκλογικής υποστήριξης πολιτικού κόμματος, αλλά παραμένει ανεξάρτητος.