Το ανθρακικό οξύ είναι ένα ασθενές ανόργανο διβασικό οξύ με χημικό τύπο H2CO3 που υφίσταται σε υδατικά διαλύματα διοξειδίου του άνθρακα, (CO2), αλλά όχι σε ελεύθερη μορφή.

Το ανθρακικό οξύ σχηματίζει δύο σειρές ανθρακικών αλάτων:

α) τα λεγόμενα δισανθρακικά ή διττανθρακικά ή όξινα ανθρακικά και
β) τα απλά ανθρακικά, εκ των οποίων ένα ή δύο άτομα υδρογόνου έχουν αντικατασταθεί από άλλα θετικά ιόντα, π.χ. δισανθρακικό νάτριο (NaHCO3) και ανθρακικό νάτριο (Na2CO3)

Χημικά πολλές ενώσεις του H2CO3 έχουν ταξινομηθεί ως εστέρες, αμίδια ή άλλα παράγωγα, τα περισσότερα των οποίων όμως πρακτικά παράγονται από το φωσγένιο (COCl2) ή CO2 ή διθειάνθρακα. Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι πολυεστέρες του ανθρακικού οξέος με ευρύτητα εφαρμογών κυρίως στην παραγωγή γραμμικών πολυμερών από όπου και παρασκευάζονται ίνες.

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ. 9ος, σελ. 193.