Η Ανθρωποοικολογία είναι ένα ακαδημαϊκό αντικείμενο το οποίο ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού, κοινωνικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός τους. Η Ανθρωποοικολογία διερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και οι ανθρώπινες κοινωνίες αλληλεπιδρούν με τη φύση και το περιβάλλον τους. Αποτελεί μετεξέλιξη της οικιακής οικονομίας.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία