Ο Αντίοχος ο Συρακούσιος, γιος του Ξενοφάνη, (αναφέρεται και ως Ἀντίοχος ὁ Ξενοφάνους) ήταν ιστορικός του τέλους του 5ου π.Χ. αιώνα, σύγχρονος του Θουκυδίδη.

Για τη ζωή του δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο. Το έργο του πάντως εκτιμήθηκε κατά την αρχαιότητα για τη σαφήνειά του και αποτέλεσε αναφορά και πηγή πληροφοριών για μεταγενέστερους ιστορικούς, [1] όπως ο Στράβων και ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς.

Αν και Δωριεύς ο ίδιος, έγραψε σε ιωνική διάλεκτο την ιστορία της Σικελίας (Σικελικών ιστορία) και της Ιταλίας (Περί Ιταλίας ή Ιταλίας οικισμός), έργα που έχουν χαθεί πλην μερικών αποσπασμάτων. Στις "Σικελικές ιστορίες" εξιστορούσε τα γεγονότα που συνέβηκαν στη Σικελία από την εποχή του μυθικού βασιλιά Κώκαλου μέχρι το 424 π.Χ. (συνέδριο της Γέλας), όπως μας πληροφορεί ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, [2] και στο "Περί Ιταλίας" διηγείτο την ίδρυση των ελληνικών αποικιών και παρέθετε πολλές εθνογραφικές και γεωγραφικές πληροφορίες.

Το έργο του μνημονεύεται επίσης από τον Παυσανία, τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, τον Στέφανο τον Βυζάντιο και τον Ησύχιο. [3]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. W. Smith, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology (1880), Τόμος I, σελ. 195, Antiochus of Syracuse.
  2. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Βιβλίο XII, 71.
  3. C. Müller, Fragmenta historicorum Grecorum (1841), Τόμος I, σελ. 181, Antiochus.
    F. Jacoby, Die Fragmente der Griechischen Historiker Part I-III, Antiochos von Syrakus.