Το αντηχείο αποτελεί ακουστική διάταξη, η οποία συναντάται στα έγχορδα μουσικά όργανα και έχει σκοπό την ενίσχυση του ήχου μέσω του συντονισμού των τοιχωμάτων του και του εσωτερικά περικλειόμενου αέρα. Στην επιστήμη της ακουστικής είναι το λεγόμενο αντηχείο Helmholtz.

Μεταλλικό, σφαιρικό αντηχείο Helmholtz, με βάση την αρχική σχεδίαση του 1890-1900.

Στον ηλεκτρομαγνητισμό, αντηχεία αποκαλούνται οι κοιλότητες ηλεκτρομαγνητικού συντονισμού, οι οποίες απορροφούν την κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις (κύματα) συγκεκριμένης συχνότητας, αναλόγως των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών/διαστάσεων.