Ο ατμοσφαιρικός αέρας στην Γη αποτελείται κατά 78,08% από άζωτο, 20,95% από οξυγόνο, 0,93% από αργό, 0,0395% από διοξείδιο του άνθρακα και από ίχνη άλλων ευγενών αερίων, εκτός από το αργό. Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στη διαβίωση των ζώντων οργανισμών πάνω στη Γη. Υπάρχει αρκετή ποσότητα αέρα για να αναπνεύσουμε σε ύψος μέχρι 10 km πάνω από την επιφάνεια της Γης. Αν υποθέσουμε ότι η Γη έχει το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου, η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μπορούμε να αναπνεύσουμε έχει πάχος λιγότερο από 1 mm. Ο αέρας δεν έχει γεύση, οσμή και χρώμα. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης.

Ο αέρας γίνεται αισθητός όταν βρίσκεται σε κίνηση. Μπορεί να κινηθεί εύκολα και αυξομειώσει το βάρος του, ενώ μπορεί να διαδώσει κύματα πίεσης. Θερμαίνεται με τη συμπίεση και ψύχεται με την εκτόνωση. Ο αέρας έχει μικρή πυκνότητα, του ύψους των 1.293 γραμμαρίων ανά μέτρο, ενώ έχει και βάρος.