Ο αέρας αποτελείται κατά 78,08 % από άζωτο, 20,95% από οξυγόνο, 0,93% από αργό, 0,0395% από διοξείδιο του άνθρακα και από ίχνη άλλων αερίων. Αποτελεί ουσιώδες στοιχείο στη διαβίωση των ζώντων οργανισμών πάνω στη Γη. Ο αέρας δεν έχει γεύση, οσμή και χρώμα. Αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία

Ο αέρας γίνεται αισθητός όταν βρίσκεται σε κίνηση. Μπορεί να κινηθεί εύκολα και αυξομειώσει το βάρος του, ενώ μπορεί να διαδώσει κύματα πίεσης. Θερμαίνεται με τη συμπίεση και ψύχεται με την εκτόνωση. Ο αέρας έχει μικρή πυκνότητα, του ύψους των 1.293 γραμμαρίων ανά μέτρο, ενώ έχει και βάρος.