Αντιμεταθέσιμοι πίνακες

πίνακες των οποίων το γινόμενο είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την σειρά του πολλαπλασιασμού

Στην γραμμική άλγεβρα, αντιμεταθέσιμοι (ή αλλιώς αντιμεταθετικοί ή αμοιβαία μεταθετοί) πίνακες είναι δύο τετραγωνικοί πίνακες και , για τους οποίους ισχύει[1]:128[2]:6

,

δηλαδή ο πολλασιασμός τους δίνει το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα και αν τους αντιμεταθέσουμε. Για παράδειγμα,

ενώ γενικά δεν ισχύει στον πολλαπλασιασμό πινάκων,[3]:34-35 π.χ.

.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Αντωνίου, Ι.· Χατζησάββας, Κ. «Κβαντική πληροφορία και επεξεργασία» (PDF). Σχολή θετικών επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Ανακτήθηκε στις 23 Αυγούστου 2022. 
  2. Νικολαΐδης, Χρήστος. «Κεφάλαιο 1: Πίνακες» (PDF). Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανακτήθηκε στις 23 Αυγούστου 2022. 
  3. Χαραλάμπους, Χ.· Φωτιάδης, Α. (2015). Μία εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα για τις θετικές επιστήμες. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ISBN 978-960-603-273-8.