Αντιπλημμυρικός έλεγχος

Αντιπλημμυρικός έλεγχος είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για να μειωθούν ή να αποτραπούν οι επιζήμιες επιπτώσεις των νερών της Πλημμύρας. Ο αντιπλημμυρικός έλεγχος μπορεί να γίνει με διάφορες μεθόδους όπως η κατασκευή φράγματος για συγκράτηση των νερών, η διοχέτευση των νερών μέσω εκβολών καναλιών, η αναπλήρωση των υπόγειων υδάτων,

Ένας υδατοφράκτης κατασκευάστηκε στον ποταμό Χάμπερ για να αποτρέψει για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση μιας καταστροφικής πλημμύρας.

Παραπομπές Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία