1ος Αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Ρωσικής Κυβέρνησης είναι ο αναπληρωτής του Πρωθυπουργού. Συνήθως οι αντιπρόεδροι είναι αρκετοί σε κάθε σε κάθε Ρωσική κυβέρνηση από το 1991. Ο πρώτος αντιπρόεδρος είναι και ο πρώτος αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας. Προτείνεται από τον Πρωθυπουργό στον Πρόεδρο και μόνο τότε μπορεί να αναλάβει καθήκοντα. Αντικατέστησε το 1991 τη θέση του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Σοβιετικής Ένωσης.

Αντιπρόεδροι της Ρωσικής Κυβέρνησης από το 2012 έως το 2020 είναι:

Εξωτερικοί Σύνδεσμοι

Επεξεργασία

1.http://www.rulers.org/russgov.html
2.Επίσημος ιστότοπος της Κυβέρνησης της Ρωσίας