Ο αντιστροφέας (επίσης μετατροπέας ή αναστροφέας) (inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.

Ένα μετατροπέα για ένα ηλιακό-mounted επιδαπέδια μονάδα στο Speyer, κάτω από το Ρήνο.
Επισκόπηση του μετατροπέα

Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομα συστήματα ενέργειας με συσσωρευτές και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές) σε εναλλασσόμενη 230 V ή 400 V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος) και στα Inverter (σε εφαρμογές ανελκυστήρων, τρένων, αυτοκινήτων, κλιματιστικών, ψυγείων, αντλιών, υδραυλικών συστημάτων, έλεγχο ταχύτητας οποιοδήποτε μηχανών [πετρελαιοκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών κλπ]).

Η κυριότερη διάκριση των αντιστροφέων, όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., είναι σε αντιστροφείς "διασυνδεδεμένων συστημάτων" και "αυτόνομων συστημάτων".

Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής αντιστροφέων "αυτόνομων συστημάτων", η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε αντιστροφείς "καθαρού ημιτόνου" και "τροποποιημένου ημιτόνου". Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης, είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.