Στην Ελληνική Μυθολογία, κατά μία από τις πολλές σχετικές παραδόσεις, η Αντιφέρα ήταν θεραπαινίδα της Ινούς, καταγόμενη από την Αιτωλία.

Το όνομα «Αντιφέρα» σημαίνει αντίπαλος και προέρχεται από το ότι η Ινώ τη ζήλευε παθολογικά. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της ζήλειας ήταν να παραφρονήσει η Ινώ και να πνιγεί μαζί με τον γιο της, οπότε και μεταθανάτια αναστήθηκε ως θεότητα, ονομαζόμενη πλέον «Λευκοθέα».

Για τον λόγο αυτό, στη Ρώμη απαγορευόταν να εισέρχονται δούλες στον ναό της Λευκοθέας, ενώ στο ιερό της στη Χαιρώνεια απαγορευόταν η είσοδος στις δούλες, στους δούλους και στους... Αιτωλούς, θεωρούμενους κατά κάποιο τρόπο «εναγείς».

Είναι εμφανές ότι η παράδοση αυτή, που αποτελεί παραλλαγή των κυρίων παραδόσεων περί την Ινώ, δεν δημιουργήθηκε στην Αιτωλία από τους κατοίκους της, αλλά ως προπαγάνδα από διαφόρους διακείμενους εχθρικά έναντι των Αιτωλών.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969