Ανώτατη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)[1], ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στην πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή σχολή στα πρότυπα της αντίστοιχης ξενοδοχειακής σχολής της Λοζάνης.

Η ΑΣΤΕΡ ιδρύθηκε σε μια εποχή με απόλυτο κενό στο τομέα της ανώτερης ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και από την άποψη αυτή ήρθε να καλύψει το έλλειμμα σε στελεχικό δυναμικό της ελληνικής ξενοδοχίας που βρισκόταν στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής της.

Μαζί με την ΑΣΤΕΑΝ είναι οι δύο Ανώτερες Σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η συμβολή των αποφοίτων της ΑΣΤΕΡ από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήταν πολύ σημαντική στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όχι μόνο γιατί στελέχωσαν τα ξενοδοχεία με επαγγελματικά καταρτισμένο διευθυντικό προσωπικό, αλλά και άλλες τουριστικές δραστηριότητες και όχι μόνο αφού απόφοιτοι της στελέχωσαν τα τουριστικά τμήματα των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και αρκετοί κατέλαβαν ακόμα και πανεπιστημιακές θέσεις σε ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ με την επαγγελματική τους κατάρτιση κατέκτησαν την εμπιστοσύνη του ξενοδοχειακού κλάδου με αποτέλεσμα να προτιμούνται έναντι άλλων αποφοίτων, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν στελεχωθεί και διευθύνονται από αποφοίτους της.

Στους φοιτητές παρέχονται - Δωρεάν φοίτηση - Αμειβόμενη πρακτική άσκηση - Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα.

Προϋποθέσεις φοίτησης Επεξεργασία

Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανάλογα με το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τα δε μαθήματα επιλογής που θα πρέπει ο υποψήφιος να δηλώσει για να εξετασθεί πανελλαδικά, εκτός των άλλων, είναι μία Ξένη Γλώσσα και το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ).

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 4 Μαΐου 2017. Ανακτήθηκε στις 19 Μαΐου 2017.