Η Αξίερος ήταν αρχαία Θρακική θεότητα, δαίμονας, της Ελληνικής μυθολογίας μία από τους Καβείρους.

Στη Θράκη και στη Σαμοθράκη λατρευόταν σαν θεά της γονιμότητας, που ταυτιζόταν στην υπόλοιπη Ελλάδα με τη θεά Δήμητρα, και μαζί με τους υπόλοιπους Κάβειρους θεωρούνταν προστάτης των ναυτικών και όσων γενικότερα ταξίδευαν με πλοία. Η Αξίερος ήταν το κεντρικό πρόσωπο στη λατρεία των Καβείρων, αποκαλούνταν και μεγάλη μητέρα, και τα χαρακτηριστικά έμοιαζαν με της Κυβέλης. Σύζυγος ήταν ο Καδμίλος θεός και αυτός της γονιμότητας που ταυτίζεται με τον θεό Ερμή.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία