Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία, με το όνομα Αοιδή είναι γνωστή η μία από τις τρεις Ελικωνιάδες Μούσες, τις θεότητες που προστάτευαν τις τέχνες και τα γράμματα. Αυτή η παράδοση είναι αρχαιότερη από τη γνωστότερη εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι Μούσες ήταν εννέα. Οι άλλες δύο είναι η Μνήμη και η Μελέτη. Η Αοιδή είναι η μούσα του τραγουδιού.

Αοιδή
Γενικές πληροφορίες
Κατοικία Ελικώνας
Οικογένεια
Γονείς Δίας και Μνημοσύνη
Αδέλφια Μελέτη
Μνήμη
Μάνης