Ένα αποθεματικό νόμισμα είναι μια νομισματική μονάδα είναι ξένο νόμισμα που κρατείται σε σημαντικές ποσότητες από τις κεντρικές τράπεζες ή άλλες νομισματικές αρχές ως μέρος των συναλλαγματικών αποθεμάτων τους. Το αποθεματικό νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς συναλλαγές, διεθνείς επενδύσεις και σε όλες τις πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας. Θεωρείται συχνά ένα σκληρό νόμισμα ή ένα ασφαλές νόμισμα.

Μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, το Δολάριο ΗΠΑ θεωρείτο το κυρίαρχο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου.[1] Η ανάγκη του κόσμου για δολάρια επέτρεψε στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και στους Αμερικανούς να δανειστούν με χαμηλότερο κόστος, δίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες πλεονέκτημα άνω των 100 δισ. δολαρίων ετησίως.[2]

Δείτε ακόμη Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. "The Federal Reserve in the International Sphere", The Federal Reserve System: Purposes & Functions, a publication of the Board of Governors of the Federal Reserve System, 9th Edition, June 2005
  2. Rogoff, Kenneth (Οκτώβριος 2013). «America's Endless Budget Battle». Project Syndicate.