Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Η Αποστολική Διακονία αποτελεί τον επίσημο Εκκλησιαστικό Οργανισμό πού τελεί υπό την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Το επίσημο έμβλημα του Οργανισμού της Αποστολικής Διακονίας.

Ιδρύθηκε το έτος 1936 ( Α.Ν . 41/1936). Οργανωτικές αναπροσαρμογές έγιναν με τους Α.Ν. 2159/1940,976/1946, 126/1969 (άρθρο 36) και τον Κανονισμό 3/1969. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκκλησίας της Ελλάδος, (Ν. 590/1977, άρθρο 40) "η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τελούσα υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της Δ.Ι.Σ. μεριμνά διά τον προγραμματισμόν, της διοργάνωσιν και την εκτέλεσιν του καθ' όλου ιεραποστολικού και μορφωτικού έργου της Εκκλησίας". Ειδικότερα, σκοποί της Α.Δ. είναι:

  1. Η μέριμνα για τον καταρτισμό και την επιμόρφωση Ιεροκηρύκων, Εξομολόγων και συνεργατών του εκκλησιαστικού έργου.
  2. Η συστηματική μελέτη και οργάνωση γενικά του κατηχητικού έργου της Εκκλησίας, ο άρτιος καταρτισμός στελεχών και η συμπαράσταση στη σπουδάζουσα νεολαία.
  3. Η ενίσχυση με κάθε πρόσφορο μέσο του ορθόδοξου φρονήματος του ελληνικού λαού, η ενημέρωση των επισκεπτόμενων ξένων την Ελλάδα, καθώς και η συμπαράσταση στους κατά τόπους ορθόδοξους φορείς για την ανάπτυξη της ορθόδοξης ιεραποστολής.
  4. Η φροντίδα για την μόρφωση κοινωνικών εργατών της Εκκλησίας και για την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου.
  5. Η μέριμνα για τις πάσης φύσεως εκδόσεις της Εκκλησίας.
  6. Η προετοιμασία εκκλησιαστικών εκπομπών και δημοσιευμάτων για τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ως και η παραγωγή μορφωτικού οπτικοακουστικού υλικού.

Διοίκηση Επεξεργασία

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής Διακονίας τυγχάνει ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ενώ ως μέλη διορίζονται συνήθως κληρικοί της ελλαδικής Εκκλησίας και ακαδημαϊκοί. Τα σημερινά (Οκτ. 2006) μέλη του Συμβουλίου είναι

Τακτικά:

Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Σπυρίδων, ο Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου Σεραφείμ, ο Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Ευάγγελος Θεοδώρου και Βλάσιος Φειδάς και η Γενική Διευθύντρια Εκκλησιαστικής Διοικήσεως Στέλλα Παπαγεωργίου.

Αναπληρωματικά:

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος, ο Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Εμμανουήλ Κωνσταντινίδης και Γεώργιος Πατρώνος.

Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας είναι ο Επίσκοπος Φαναρίου Αγαθάγγελος.

Γενικοί Διευθυντές της έχουν διατελέσει στο παρελθόν αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον χώρο της Θεολογίας όπως ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων Αναστάσιος και ο μακαριστός Μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμων.

Διάρθρωση Επεξεργασία

Η δράση της Αποστολικής Διακονίας περιλαμβάνει τέσσερεις τομείς δραστηριοτήτων

  • Τομέας Διοικήσεως και Οικονομικών
  • Τομέας Μορφωτικού και Ιεραποστολικού Έργου με τις διευθύνσεις α) Επιμορφώσεως β) Κατηχήσεως και Νεότητος και γ) Ορθοδόξου Μαρτυρίας.
  • Τομέας Εκδόσεων
  • Τομέας οπτικοακουστικών, προβολής και διαθέσεως βιβλίων

Εσωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Η αρχική έκδοση του παρόντος λήμματος βασίστηκε σε κείμενο δημοσιευμένο από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δημοσιεύεται στη Βικιπαίδεια κατόπιν άδειας.