Αποχέτευση

υποδομή που απομακρύνει τα λύματα ή και την απορροή ομβρίων

Η αποχέτευση είναι η υποδομή που απομακρύνει τα λύματα ή και την (επιφανειακή ή όχι) απορροή ομβρίων από κατοικημένες περιοχές. Συνήθως καταλήγει στην είσοδο μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ή και σε κάποιο σημείο απόρριψής τους στο περιβάλλον. Είναι ένα σύστημα σωληνώσεων, φρεατίων, υπονόμων, θαλάμων (προσωρινής) συγκέντρωσης,  κ.τ.λ., που απομακρύνει όμβρια ύδατα ή και λύματα, αστικά ή και βιομηχανικά. Ανάλογα με τον ορισμό της, η αποχέτευση διαφέρει ή συμπίπτει με το σύστημα απορροής ομβρίων. Τυπικά διαφέρουν, αλλά συχνά συγχέονται μεταξύ τους, γιατί τα ομώνυμα συστήματα, άλλοτε είναι διαφορετικά, αλλά συνηθέστερα συμπίπτουν[1], συνήθως ανάλογα με το κατά πόσο χρήσιμα θεωρούνται για μια περιοχή τα όμβρια ύδατα για κάποιες εφαρμογές.

αποχέτευση στην αρχαία Αθήνα

Πτυχές σχεδιασμού Επεξεργασία

Το κύριο τμήμα ενός συστήματος αποχέτευσης αποτελείται από μεγάλους σωλήνες (π.χ. υπονόμους ή υγειονομικούς υπονόμους) που μεταφέρουν λύματα ή και όμβρια ύδατα από τα σημεία παραγωγής ή συλλογής τους σε κάποιο σημείο διαχείρησης, επεξεργασίας ή και απόρριψης στο περιβάλλον. Οι τύποι αποχετεύσεων περιλαμβάνουν:

  • Συνδυασμένους υπονόμους.
  • Υγειονομικούς υπονόμους.
  • Απλοποιημένη απορροή ομβρίων.
  • Απορροή ομβρίων υπερχείλισης
  • Αποχέτευση ακαθάρτων.
  • Αποχέτευση νερών υδροφόρου ορίζοντα

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «sewerage - definition of sewerage in English from the Oxford dictionary». oxforddictionaries.com. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Σεπτεμβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2016.