Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Αργαίος Β' ήταν βασιλιάς της Μακεδονίας (393 π.Χ.), καταλαμβάνοντας το αξίωμα αφού εξόρισε τον νόμιμο βασιλιά Αμύντα Β΄ με την βοήθεια των Ιλλυριών. Τον ίδιο χρόνο όμως, έχασε τον θρόνο του από τον Αμύντα Γ' ο οποίος είχε την υποστήριξη των Θεσσαλών, και ο Αργαίος εξορίστηκε.

Αργαίος Β' της Μακεδονίας
Γενικές πληροφορίες
Γέννηση 5ος αιώνας π.Χ.
Θάνατος 4ος αιώνας π.Χ.
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητα μονάρχης
Οικογένεια
Αδέλφια Αρχέλαος Β΄ της Μακεδονίας
Αξιώματα και βραβεύσεις
Αξίωμα Βασιλείς της Μακεδονίας