Άνοιγμα κυρίου μενού

Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του Σωτήρα

η 5η από τις 5 τάξεις του Τάγματος του Σωτήρος, Ελληνικού τάγματος Αριστείας

Όπως και τα άλλα ελληνικά Τάγματα Αριστείας, κατά το πρότυπο της γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής, έτσι και του Σωτήρος διακρίνεται σε:

  • Αργυρούς Σταυρός - φοράει το σήμα σε μια κορδέλα στο αριστερό στήθος.

Από τον οικείο νόμο προβλέπεται ότι το Τάγμα του Σωτήρος απονέμεται σεΈλληνες πολίτες που διακρίθηκαν στην προάσπιση των συμφερόντων της χώρας ή στην προσφορά εξαίρετων υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα εντός ή εκτός Ελλάδος. Στην πράξη από το Τάγμα αυτό απονέμεται μόνο ο Μεγαλόσταυρος σε Αρχηγούς Ξένων Κρατών.

Άτομα που τιμήθηκανΕπεξεργασία

Απονομή του Αργυρού Σταυρού του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος για την μακράν και ευδόκιμον υπηρεσία του μηχανικού Αριστείδη Έσσλιν από τον Βασιλιά Γεώργιο Α΄