Αριαδαίος

σεληνιακός κρατήρας

Με το όνομα Αριαδαίος φέρεται μία μικρή λεκάνη - κρατήρας στην επιφάνεια της Σελήνης που βρίσκεται κοντά στη Θάλασσα των Ατμών και του κρατήρα Αγρίππα, βόρεια του κρατήρα του Διονύσου και Δ.ΝΔ. του κρατήρα του Αράγου. Η διάμετρός του υπολογίζεται στα 11,2 χλμ. ενώ το βάθος του στα 1,8 χλμ.

Ο κρατήρας Αριαδαίος και ο ομώνυμος αύλακας όπως το είδε ο "Απόλλων 10"

Κοντά στο χείλος του κρατήρα αυτού υφίσταται και ένας μικρότερος ονομαζόμενος Αριαδαίος Β', δίνοντας την εντύπωση διπλού κρατήρα. Επίσης στην ίδια περιοχή υφίσταται μεγάλος ευθύγραμμος αύλακας που φέρει επίσης το όνομα "Ρέμα Αριαδαίου" που ανακαλύφθηκε από τον Σχραίτερ. Πρόκειται για ευθυτενές ρήγμα της σεληνιακής επιφάνειας μεγάλου μήκους, σημαντικού πλάτους και ακόμα σημαντικότερου βάθους που φαίνεται ν΄ αποτελεί συνέχεια του επίσης μεγάλου ρήγματος του Υγίνου.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • "Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου" τ.3ος, σ.506