Ο Αριθμός μητρώου CAS (CAS registry number)[1] είναι ένας μοναδικός αριθμός καταγραφής και ταυτοποίησης χημικών στοιχείων, χημικών ενώσεων, πολυμερών, βιολογικών σκευασμάτων, μιγμάτων και κραμάτων.[2]. Αναφέρεται επίσης και ως CAS RNs ή CAS #s.

Σύμφωνα με την Ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης[3] : ο αριθμός CAS είναι ο "Αριθμός Καταχώρησης της Υπηρεσίας Chemical Abstract", που είναι ενιαίος αναγνωριστικός αριθμός ειδικός για κάθε ουσία και τη δομή της. Ο αριθμός CAS είναι ειδικός για κάθε ισομερές και για κάθε άλας κάθε ισομερούς, εξυπακουομένου ότι οι αριθμοί CAS για τα άλατα των ανωτέρω απαριθμούμενων ουσιών θα είναι διαφορετικοί από τους παρεχόμενους.

Η Υπηρεσία Χημικής Ταυτοποίησης, Chemical Abstracts Service, (CAS), τμήμα της Αμερικάνικης Χημικής Εταιρείας, αποδίδει αυτούς τους αριθμούς μητρώου σε κάθε χημική ουσία που έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία. Η πρόθεση είναι να γίνονται ευκολότερες οι έρευνες σε βάσεις δεδομένων, καθώς οι χημικές ουσίες έχουν συχνά πολλά ονόματα. Σχεδόν όλες οι βάσεις δεδομένων χημικών ουσιών σήμερα επιτρέπουν την αναζήτηση με βάση τον αριθμό CAS.

Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2010 υπήρχαν 52.429.231 οργανικές και ανόργανες ουσίες και 61.688.865 αλληλουχίες καταγραφής του CAS[4]. Κάθε εβδομάδα προστίθενται περίπου 50.000 νέοι αριθμοί.

Η CAS διατηρεί επίσης και πωλεί μια βάση δεδομένων με αυτές τις χημικές ουσίες, γνωστή ως μητρώο CAS, (CAS registry). Περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις πολλές διαφορετικές μορφές των ουσιών που έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια των ετών στην επιστημονική βιβλιογραφία: Κράματα, Ενώσεις συναρμογής (σύμπλοκα), Ορυκτά, Μείγματα, Πολυμερή, Άλατα.

Μηχανές αναζήτησης αριθμού CAS

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία

Για να βρεθεί ο αριθμός CAS μιας ένωσης δίνοντας το όνομά της τον τύπο της ή τη δομή της, μπορούν να χρσηιμοποιηθούν και οι ακόλουθες ανεξάρτητες πηγές-βάσεις δεδομένων :

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. CAS registry description Αρχειοθετήθηκε 2008-07-25 στο Wayback Machine., by the Chemical Abstracts Service
  2. American Chemical Society. «CAS Registry and CASRNs». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 25 Ιουλίου 2008. Ανακτήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009. 
  3. «Παρασκευή και εμπορία ορισμένων ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών» (PDF). ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 (97): 937. 23 Ιανουαρίου 2004. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 2011-08-11. https://web.archive.org/web/20110811200933/http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/97B-04.pdf. Ανακτήθηκε στις 2/7/2010. 
  4. «CAS Registry Number and Substance Counts». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 24 Ιουλίου 2012. Ανακτήθηκε στις 20 Ιουνίου 2010.