Αριστείδης ο Μιλήσιος


Ο Αριστείδης ο Μιλήσιος ήταν αρχαίος Έλληνας συγγραφέας του 2ου αιώνα π.Χ., που έγινε διάσημος γιατί, μαζί με τον Παρθένιο τον Νικαέα, δημιούργησε ή τουλάχιστον διεμόρφωσε ένα νέο λογοτεχνικό είδος, τη μυθιστορία. Ονομαστό υπήρξε το μυθιστόρημα του Αριστείδη Μιλησιακά, το οποίο ο Πλούταρχος χαρακτηρίζει ως ακόλαστο. Αξιόλογα ήταν και τα ιστορικά του έργα Σικελικά και Περσικά. Τα Σικελικά ήταν μεγάλο έργο, αποτελούμενο από 40 βιβλία. Από τα Περσικά ο Στοβαίος διέσωσε αποσπάσματα.

Αριστείδης ο Μιλήσιος
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότητασυγγραφέας


ΠηγήΕπεξεργασία

  • Ιωάννης Κακαβούλιας: Ελληνική Γραμματολογία (αρχαία και βυζαντινή), εκδ. Νικόδημος, Αθήνα, σελ. 45