Οι Αριστοναύτες ( Ἀριστοναῦται ) ήταν αρχαία πολίχνη της Αχαΐας και επίνειο (λιμάνι) της πόλης-κράτους της Πελλήνης. Σήμερα η περιοχή διοικητικά ανήκει στον Νομό Κορινθίας.

Το όνομα της προέρχεται από τους Αργοναύτες οι οποίοι έκαναν στάση στο λιμάνι κατά την διάρκεια της Αργοναυτικής εκστρατείας. Απείχε 120 στάδια από την Υπερησία και 60 στάδια από την Πελλήνη[1].

Η θέση της αρχαίας πόλης πιστεύεται ότι βρίσκεται στο σημερινό Ξυλόκαστρο, όπου έχουν βρεθεί ανασκαφικά ευρήματα.

Αναφορές & ΣημειώσειςΕπεξεργασία

  1. "[14] ἔστι δὲ Ἀριστοναῦται Πελληνεῦσιν ἐπίνειον. ἐς τοῦτο ἐξ Αἰγείρας τῆς ἐπὶ θαλάσσῃ σταδίων ἐστὶν εἴκοσιν ὁδὸς καὶ ἑκατόν: ταύτης δὲ ἡμίσεια ἐς Πελλήνην ἀπὸ τοῦ ἐπινείου. ὄνομα δὲ Ἀριστοναύτας γενέσθαι τῷ ἐπινείῳ λέγουσιν, ὅτι καὶ ἐς τοῦτον τὸν λιμένα ὡρμίσαντο οἱ πλεύσαντες ἐπὶ τῆς Ἀργοῦς."Παυσανία Αχαϊκά

Βιβλιογραφία - ΠηγέςΕπεξεργασία