Άνοιγμα κυρίου μενού

Το Αρμπιτράζ (Arbitrage) στα Χρηματοοικονομικά έχει δύο έννοιες. Το ντετερμινιστικό ή ακριβές αρμπιτράζ είναι μια επενδυτική ευκαιρία που επιφέρει κέρδος χωρίς ρίσκο. Αυτή η ευκαιρία μπορεί είτε να μην έχει κανένα κόστος στο παρόν αποδίδοντας κέρδος στο μέλλον, είτε να αποδίδει κέρδος στο παρόν χωρίς καμία περίπτωση κόστους στο μέλλον. Το στατιστικό αρμπιτράζ ή παρέκκλιση είναι μια επενδυτική ευκαιρία που αποδίδει, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερο κέρδος ανά μονάδα ρίσκου από τις υπόλοιπες επενδύσεις.

Πίνακας περιεχομένων

Παρέκκλιση (arbitrage condition)Επεξεργασία

Κερδοσκοπικό χαρτοφυλάκιο (arbitrage portfolio), ή απλά κερδοσκοπία, είναι ένα αυτοχρηματοδοτούμενο χαρτοφυλάκιο που έχει μηδενικό κόστος για να δημιουργηθεί. Έχει αρνητικές και θετικές θέσεις. Συγκεκριμένα, οι αγορές συγκεκριμένων αξιογράφων (long positions) χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου με ανοικτές πωλήσεις άλλων αξιογράφων (short positions) ή με δανεισμό και καθόλου με ίδια κεφάλαια.

Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage trade)Επεξεργασία

Κερδοσκοπικό χαρτοφυλάκιο που με βεβαιότητα οδηγεί σε μελλοντικά κέρδη και ποτέ σε ζημίες ονομάζεται εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage trade). Η εξισορροπητική κερδοσκοπία, υπάρχει όταν οι απαιτήσεις που δημιουργούνται (liabilities) είναι ακριβώς ίσες προς τις θετικές ταμειακές ροές, άρα εξουδετερώνονται. Σε εύστοχες αγορές (efficient markets) η ύπαρξη τέτοιων χαρτοφυλακίων είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Συνέπειες της παρέκκλισηςΕπεξεργασία

Η αύξηση της τιμής των αξιογράφων που αγοράζονται και η μείωση της τιμής αυτών που πωλούνται, με τελικό αποτέλεσμα μία αναταραχή των τιμών, που επαναφέρει τελικά την αγορά στην αρχική της κατάσταση.

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία


Σχετική βιβλιογραφίαΕπεξεργασία

  • Βασίλης Γ. Πολυμένης, Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις "σοφία", Θεσσαλονίκη: 2013, 379, ISBN 978-960-6706-59-2