Με τον όρο εμπόριο εννοούμε την μεταπώληση υλικών αγαθών ή παροχή υπηρεσιών με στόχο την παραγωγή κέρδους. Εμπόριο αποτελούν η βιομηχανία, η βιοτεχνία και γενικά κάθε εργασία που συμβάλει στη διεξαγωγή του εμπορίου άμεσα ή έμμεσα όπως οι τράπεζες, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οι μεσίτες κλπ.

Gdańsk

Το εμπόριο διακρίνεται σε τρεις τύπους:

  • Το εσωτερικό εμπόριο στο οποίο τα προϊόντα πωλούνται μέσα στα όρια του κράτους.
  • Το εξωτερικό εμπόριο στο οποίο τα προϊόντα πωλούνται μεταξύ δυο ή περισσοτέρων κρατών με την βοήθεια πλοίων, αεροσκαφών, φορτηγών κλπ.
  • Το διεθνές εμπόριο στο οποίο τα προϊόντα πωλούνται μεταξύ των περισσοτέρων χωρών του κόσμου.

Στο εμπόριο αναγνωρίζεται η τεράστια σημασία του για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας χώρας. Στον κόσμο υπάρχουν πολλές εταιρίες και το εμπόριο είναι ο μοναδικός τρόπος να προωθήσουν τα εμπορεύματα τους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία