Η Βιοτεχνία αποτελείται κυρίως από λίγα άτομα, για την παρασκευή υλικών αγαθών που χρησιμεύουν στον άνθρωπο και τα χρησιμοποιεί όπως εκείνος επιθυμεί.

Σε αντίθεση με μία βιομηχανία, οι βιοτεχνίες παράγουν με πολύ μικρότερο ρυθμό και ταχύτητα προϊόντα, καθώς έχουν μικρό αριθμό εργαζομένων αλλά και μηχανών, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παραγωγή υλικών αγαθών. Γι'αυτό συνήθως το μέγεθος μίας βιοτεχνίας είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν της βιομηχανίας.

Η λέξη βιοτεχνία χωρίζεται σε δύο συνθετικα, (βιο - τεχνία) συνεπώς για ν'αναπτυχθεί σωστά μία βιοτεχνία θα χρειαστεί να υπάρξει τέχνη, καθώς υπερτερεί η χειρωνακτική εργασία διότι δεν υπάρχουν πολλές μηχανές. Το αποτέλεσμα είναι να μην χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλος χώρος για να δημιουργηθεί η βιοτεχνία, έτσι οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ώστε να αρχίσουν την παραγωγή των υλικών αγαθών. Βιοτεχνία είναι μία μικρή μονάδα παρασκευής προϊόντων σε αντίθεση με τη βιομηχανία.

Όπως λέει και η λέξη (βιο-τεχνία) είναι μία μονάδα παραγωγής που κατασκευάζει προϊόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο και για να φτιαχτούν απαιτείται τέχνη.

Είναι σαν ένα μικρό εργοστάσιο με πολύ μικρό μέγεθος εγκαταστάσεων που από πρώτες ύλες (όχι πάντα), παράγει το τελικό προϊόν. Δεν έχει το μέγεθος μιας βιομηχανίας, μπορεί να έχει ελάχιστο εξοπλισμό, παράγει σε μικρές ποσότητες και σχετικά με αργούς ρυθμούς και απασχολεί λίγα άτομα.